Ceník vyhl. 50/78 Sb.

školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb. včetně vydání osvědčení
podle počtu účastníků a dle § - možné slevy

školení pracovníků
§ 3 vyhl.č.50/78 Sb. 500,- Kč / pracovník
§ 4 vyhl. č.50/78 Sb. 500,- Kč / pracovník
§ 5 vyhl. č.50/78 Sb. 800,- Kč / pracovník
§ 6 vyhl. č.50/78 Sb. 1000,- Kč / pracovník
§ 7 vyhl. č.50/78 Sb. 1000,- Kč / pracovník
§ 8 vyhl. č.50/78 Sb. 1900,- Kč / pracovník
§10, §11 vyhl. č.50/78 Sb. 1000,- Kč / pracovník
§ 5, 6, 7, 8 dohromady 900,- Kč / pracovník
přezkoušení bez školení
§ 4- 8, § 10-11
1000,- Kč / pracovník
Konzultace (školení) pro jednotlivce 300 Kč / hod.