Ceník revize elektro

Cena se odvíjí od náročnosti a rozsahu revidovaného elektrického zařízení.

Kromě provádění revizí a kontrol nabízíme vedení evidence, sledování termínů, součinnost při stanovení prostředí (určování vnějších vlivů) provozovatelem, školení osob pro provádění prohlídek a jiné služby.

Revizní lhůty běžných zařízení a spotřebičů uvádíme níže.

Příklady

Větší byt 1000 – 1500,- Kč
Rodinný dům 1500 – 3000,- Kč
Menší rekonstrukce v bytě 1000 – 2000,- Kč
Hromosvod rodinného domku 1–2 svody 600 – 700,- Kč
Hromosvod velkých či složitých budov Cena za 1 zemní svod 300,- Kč
Minimální cena revize elektroinstalace nebo hromosvodu 600,- Kč
Revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů 80 – 200,- Kč za 1 kus podle množství a složitosti
Prohlídka elektrického ručního nářadí a spotřebičů 50-100,- Kč za 1 kus podle množství
Cestovné Praha – jedna návštěva 120,- Kč
Cestovné mimo Prahu 12,- Kč/km

Lhůty pravidelných kontrol a revizí

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Druh prostředí (ČSN 33 0300) Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty v rocích
základní, normální AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní 5
venkovní, pod přístřeškem AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní
vlivy podle místní situace
4
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní
agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s
biologickými škůdci
AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu AG2, AG3, BE2, BE3 2
mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1

Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob

Umístění elektrického zařízení   Revizní lhůty v rocích
zděné, obytné a kancelářské budovy BD1 5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení BA2, BD4 3
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) BD3, BD4 2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 CA2 2
pojízdné a převozné prostředky --- 1
prozatimní zařízení staveniště --- 0,5

Lhůty pravidelných revizí hromosvodů

Druh objektu   Revizní lhůty v rocích
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 2
Ostatní Všechny kromě BE2, BE3, CA2 5

Revize a kontroly elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610

Lhůty pravidelných kontrol a revizí
Skupina elektrických spotřebičů spotřebiče držené v ruce přenosné spotřebiče nepřenosné a připevněné spotřebiče
  kontrola revize kontrola revize kontrola Revize
A Vždy před jejich vydáním uživateli
B před použitím 1x za 3 měsíce před použitím 1x za 3 měsíce před použitím 1x za 6 měsíců
C před použitím 1x za 6 měsíců před použitím 1x za 12 měsíců před použitím dle ČSN 33 1500
D 1x za týden 1x za 12 měsíců 1x za měsíc 1x za 12 měsíců 1x za 3 měsíce dle ČSN 33 1500
E 1x za měsíc 1x za 12 měsíců 1x za 6 měsíců 1x za 24 měsíců 1x za 12 měsíců dle ČSN 33 1500
Vysvětlivky
A - Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B - Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
C - Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D - Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.)
E - Spotřebiče používané při administrativní činnosti
Rozdíl mezi elektrickým spotřebičem a nářadím - příklady
Spotřebič vysavač, el. trouba, svítidlo, stolní lampa, PC, tiskárna, el. psací stroj, přímotop, lednička, pračka, sporák, digestoř, ventilátor, varná konvice apod.
Elektrické nářadí - při práci se musí uchopit rukou el. vrtačka, el. hoblík, frikční pila (rozbrus), svářečka plastových trubek a fitinek, páječka, ruční el. bruska apod.

Revize a kontroly elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600

Lhůty pravidelných revizí
Skupina Třída ochrany spotřebiče Revizní lhůty
A I
II a III
6 měsíců
12 měsíců
B I
II a III
3 měsíce
6 měsíců
C I
II a III
2 měsíce
3 měsíce
Vysvětlivky:
A - s nářadím se pracuje občas ( do 100 hodin ročně)
B - s nářadím se pracuje často krátkodobě (100 - 250 hodin ročně)
C - s nářadím se pracuje dlouhodobě (více jak 250 hodin ročně)